در منزل مشغول انجام کار‌هایتان با کامپیوتر هستید و می‌خواهید یک پروژه مهم را شروع کنید؛ تا آخر شب بیدار مانده اید و لازم است همین امشب کار را به اتمام برسانید. هنوز هیچ بخشی از پروژه ذخیره نشده است و شما بدون توجه به احتمال از بین رفتن تغییرات مشغول پیاده سازی ایده‌هایتان بودید.

ناگهان برق قطع می‌شود و برنامه و هر چه بود و نبود غیب می‌شود؛ گویی از صبح تا به حال هیچ کاری انجام نداده بودید. چه حسی دارید؟ فکر نمی‌کنید وقت آن رسیده است که حتی با قطعی برق شرایطی فراهم شود که هیچ گاه دستگاه‌های مهمی مثل کامپیوتر خاموش نشوند؟ کامپیوتر را کنار بگذارید.

ادامه مطلب
منبع : sttoolearnتجهیز خانه با باتری یو پی اس
برچسب ها : کامپیوتر